Informații

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2023-2024

(extras din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024)

1. CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
Art. 1. În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu modificarile si completarile
ulterioare, învaţămantul primar cuprinde clasa pregatitoare şi clasele I-IV.
Art. 5. (1) Părinții/tutorii legali instituiți/împuterniciții legali, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data
de 31 august 2023 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în
conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.
(2) Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului
preșcolar.
Art. 6. (1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31decembrie 2023 inclusiv,
pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este
corespunzătoare.
(2) Înscrierea copiilor menționați la alin. (1) în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților/tutorilor
legali instituiți/împuterniciților legali, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar
Art. 7 (1) Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor, menționată la art. 6 alin. (2), se efectuează sub
coordonarea Centrului județean/al municipiului București de resurse și asistență educațională
(CJRAE/CMBRAE), doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate, în
perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare
Art. 14 (4) Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la
care dintre ei a fost stabilit domiciliul minorului.

Metodologia cadru de înscriere și informații suplimentare, accesați 

https://www.edu.ro/inscriere-invatamant-primar

 

PERSONALUL GRĂDINIȚEI

An școlar 2022-2023
ALEXANDRU DANIELA-Director  Grupe cu predare în limba română –program prelungit  Cadre didactice: Grupa mică A:  Orban Emese Muntean Emilia Grupa Mică B Ștefan Mihaela Mincu Laura Grupa Mijlocie A Marin Georgiana Ana Maria Leabu Grupa Mijlocie B Mitiriță Claudia Leșanu Nicoleta Grupa Mare A Pleșea  Mihaela Grupa Mare B Kicsi Ildiko Idor Alexandra Grupa Mare C Bordoiu Andra Trișcaru Delia Grupe cu predare în limba română –program normal /strong> Grupa mare F Oltean Laura  Grupe cu predare în limba germană –program prelungit Grupa mijlocie C Mazilu Mihaela Grupa Mare D Enache Renate Miriță Gabriela  Mare E Baak Livia Toboș Doina Personal didactic auxiliar Brănescu Mihaela-administrator Vreme Maria-contabil Personal nedidactic Nan Elena-muncitor bucătărie   Îngrijitoare Albert Ionela Ciubotaru Elena Caraiman Violeta Chirica Iuliana Derzsi Ida Deldebio Mihaela Iamandei Mihaela Rădulescu Ioana Miron Mariana Stefan Luminita Orban Erno –muncitor întreținere Bîntu Sorina – asistenta medicală  

EVENIMENTE

 

 

ZIUA RECOLTEI

MARTINFEST

ZIUA ROMÂNIEI

ZIUA NAȚIONALĂ A LECTURII

FASCHING (CARNAVAL)

ZIUA INTERNAȚIONALĂ DE CONȘTIENTIZARE A AUTISMULUI

9 MAI -ZIUA EUROPEI

STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR

VOLUNTARIAT

SĂPTĂMÂNA FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR DONATE

FII MOȘ CRĂCIUN PENTRU COPIII SPECIALI

SHOE BOX

ACȚIUNI HOSPICE

 

 

 

DE LA NOI VINE SCHIMBAREA
Suntem mici dar reciclăm

GRĂDINIȚA RECICLĂRII

 

GRĂDINIȚA -BIBLIOTECĂ